Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau tramwy cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy cyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am oddeutu 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Lwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a chert, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro i ffwrdd o’r llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy cyhoeddus.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd

 

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

Os hoffech chi weld rhai o’r gorchmynion cyfreithiol yma, cysylltwch â Swyddfeydd Mochdre

Lleoliad Rhif Hawl Dramwy Cyfeirnod Grid Rheswm dros y cau Dyddiad Llwybr Amgen
Deganwy/Conwy 73 SH 7862 7849 – SH 7862 7846 Perygl i’r cyhoedd Tan fis Mai 2021 O’r llwybr beicio/yr arfordir dros y  groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road
Eglwysbach 34 SH 8119 6667- SH 8152 6752 Perygl i’r cyhoedd Tan fis Mai 2021 Dim llwybr amgen
Betws yn Rhos 13 SH 87294 76894-

SH 87161 76918
Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu Tan fis Awst 2021 Dim llwybr amgen
Conwy 50 SH 7698 7735 – SH 7696 7715 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu Tan fis Chwefror 2021 Dim llwybr amgen
Penmachno 75, 76, 77 Llwybr 75, SH 7655 4934 – 7545 4756. Llwybr 76, 7646 4855 – 7557 4839. Llwybr 77, SH 7655 4829 – 7621 4820 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan fis Medi 2021  Dim llwybr amgen
Betws-y-Coed 17, 19, 31 Llwybr 17 SH 7803 5704 – SH 7761 5778, Llwybr 19 SH 7800 5694 – 7803 5704, Llwybr 31 SH 7825 5676 - SH 7800 5694 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan fis Ebrill 2021 Dim llwybr amgen
Trefriw 35 SH 7386 6068 – SH 7419 6164 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan fis Ebrill 2021 Dim llwybr amgen
Betws y Coed 33, 34, 35, 37 FP 33 SH 7714 5755 – 7779 5684, FP 34, SH 7745 5713 – 7695 5673, FP 35 SH 7758 5710 – 7721 5684, FP 37 SH 7725 5640 – 7728 5674 Oherwydd gweithgareddau cynaeafu Tan ddiwedd Gorffennaf 2021  
Llysfaen 31, 32 FP 31 SH 9013 7633 -9077 7612, FP 32 SH 9013 7633 – 9091 7632   Tan ddiwedd
Ebrill 2021
 
Trefriw 51, 52

FP 51: SH 7894 6092 – 7949 6084
FP 52: SH 7907 6094 – 7927 6074

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan Ebrill 2021 Dim llwybr amgen 
Bro Garmon 29 SH 8204 5966 – 8203 5943   Tan Ebrill 2021 Dim llwybr amgen 

 

 

Tirfeddianwyr a Deiliaid Tir

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal hawl i basio ar hyd hawliau tramwy.

Ar rai achlysuron gall hyn gynnwys cyflwyno hysbysiadau i dirfeddianwyr a deiliaid i wneud gwaith i gael gwared ar unrhyw rwystr. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr a deiliaid i ddatrys y materion hyn mewn modd amserol.

Sut gallwn helpu:

 • Cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • Trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw fater
 • Darparu arwyddion a chyfarwyddiadau fel bod defnyddwyr yn cadw at y llwybr cywir
 • Rhoi caniatâd a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr ar yr amod eich bod chi'n cytuno i’w cynnal a’u cadw i safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31 (6) Deddf Priffyrdd 1980

Map Swyddogol a Datganiad

Mae'r Map Swyddogol a’r Datganiad yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi weld y rhain yn ein swyddfeydd ym Mochdre, cysylltwch a ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Map Swyddogol a’r Datganiad.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, gwyro neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol yn diwygio'r Map a'r Datganiad gan naill ai ychwanegu, dileu neu newid statws y llwybrau yn seiliedig ar dystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall gorchmynion eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984

I wneud cais am unrhyw un o’r gorchmynion cyfreithiol hyn, cysylltwch â’n swyddfeydd ym Mochdre.

 

Gorchymion Diweddar

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy