Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Cyfleusterau Cymunedol Cerrigydrudion Clwb Cymdeithasol Biliards a Snwcer Cerrigydrudion

Clwb Cymdeithasol Biliards a Snwcer Cerrigydrudion


Summary (optional)
Yr Hen Ysgol Gynradd, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 0RT
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Mr Peter Lewis
 • Cyfeiriad: Groudd Hall, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 9TA
 • Ffôn: 01490 420353
 • E-bost: prlgroudd@prlgroudd.plus.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty
 • Gall clybiau a grwpiau eraill ddefnyddio’r ystafell ar gyfer cyfarfodydd
 • Mannau Parcio Ceir - 2 (maes parcio’r dafarn gerllaw)

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Tenis Bwrdd
 • Bingo
 • Clwb Ieuenctid
 • Snwcer / Pŵl
end content