Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Addysg Uwchaled


Summary (optional)
Cerrigydrudion, Corwen, LL21 9SW
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Ann Edwards
 • Cyfeiriad: Plas Hafod y Maidd, Cefn Brith, Conwy, LL21 9TS
 • Ffôn: 01490 420308
 • E-bost: anneluned@yahoo.co.uk

Y Cyfleusterau Sydd Ar Gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau Newid / Cawod
 • Cegin
 • Popty
 • Parcio car - 80

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a'i Phlentyn bach
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Merched Y Wawr
 • Côr / Grŵp Drama
 • Grŵp dros 60 oed
 • Clwb ar ôl ysgol
 • Undeb Mamau

Cyfleusterau Awyr Agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Cae Chwarae
end content