Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Eglwys Fethodistaidd Bethel


Summary (optional)
Overlea Avenue, Deganwy, Conwy, LL31 9TD
start content

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif neuadd
 • Cegin
 • Microdon
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir - 8

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Partïon
 • Grŵp chwarae /Mamau a babanod
 • Sesiynau Celf / Crefft
 • Sefydliad y Merched
 • Côr / Grŵp Drama
 • Grŵp dros 60 oed
end content