Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Chwarae a Dysgu Deganwy


Summary (optional)
Ysgol Deganwy, Park Drive, Deganwy, Conwy, LL31 9YB
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Angela Bowen / Nicky Roberts  
 • Ffôn: 07747360994 / 07866 530469
 • E-bost: deganwypla@gmail.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Byrddau gwyn mewn cyfarfodydd

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb ar ôl ysgol
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon, Clwb Ieuenctid, Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG, Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Byddai’r adeilad hefyd yn addas ar gyfer Clybiau
 • Cyfarfodydd
 • Corau a Grwpiau
end content