Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 10 Gorffennaf

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Neuadd Bentref Llanddulas


Summary (optional)
Beulah Avenue, Llanddulas, Abergele, LL22 8FH
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafell Gyfarfod
 • Cegin
 • Popty Microdon
 • 2 Bopty
 • Dolen Sain
 • Mannau Parcio Ceir - Parcio ar Ochr y Ffordd 20+

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Amrywiol
 • Badminton
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp dros 50 / Bowlio U3A
 • Clwb Bridge
 • Gwerthfawrogi Cerddoriaeth
 • Tenis Bwrdd
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Brownis / Geidiau / Rainbows
 • Bowls Dan Do

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy