Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanddulas


Summary (optional)
Beach Road, Llanddulas, Abergele, LL22 8HB
start content

Cyfeiriad y cyfleuster:

 • Enw: Mr Secretary
 • Cyfeiriad: Secretary, Llanddulas Youth and Community Centre, Beach Rd, Llanddulas LL22 8HB
 • Ffôn: 07767638454
 • E-bost: llanddulasyouthclub@yahoo.co.uk

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp Chwarae / Mam a'i Phlentyn
 • Sesiynau Crefft / Celf
 • Dosbarthiadau / Cyrsiau TG
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo / Aikido / Tai Chi / Karate))
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bingo
 • Disgo

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi, Cyfleusterau TG
 • Cyfleusterau Newid / Cawod
 • Cegin, Microdon, Popty 
 • Taflunio Teledu
 • Sgrin

Gwasanaethau allgymorth / cymorthfeydd:

 • Cymorthfeydd yr Heddlu

Cyfleusterau awyr agored:

 • Llecyn Gemau Amlddefnydd

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content