Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gymuned Hen Golwyn


Summary (optional)
Greenhill, Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 9RR
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Joyce Hughes  
 • Cyfeiriad: 153 Ffordd Llanelian, Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 8UW
 • Ffôn: 01492 516160
 • E-bost: Joyceh153@hotmail.co.uk

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Ystafelloedd Cyfarfod (1 fawr 60 1 fechan 20)
 • Cegin
 • Popty
 • Toiled â Mynediad i’r Anabl
 • Mannau Parcio Ceir - 10

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Partïon
 • Grŵp Chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Clwb Bridge
 • Côr
 • Ysgol Feithrin
 • Cymdeithas Ysbrydegyddion
 • Perfformio a Dawnsio
 • Dosbarthiadau ar gyfer plant
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd Hoola Nation
end content