Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cerddoriaeth a Ffilm Cymunedol TAPE


Summary (optional)
 Berthes Road, Hen Golwyn, LL29 9SD
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau ar gael:

 • Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cegin
 • Mannau Parcio Ceir - 30

Cyfleusterau Ychwanegol:

 • Stiwdio Recordio
 • Ystafell Golygu Fideos
 • Ffotograffiaeth
 • Dawns
 • Sinema
 • System PA
 • System Sain Surround Sound AV
 • Siart Fflip
 • Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol
 • Taflunwyr
 • Sgriniau Tynnu i fyny
 • Camerâu Fideo HD
 • Cyfrifiaduron Apple Mac

Gweithgareddau ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Partïon
 • Grŵp Chwarae/ Grŵp Mamau a Babanod
 • Grŵp Dros 50
 • Sesiynau Crefft/Celf
 • Dosbarthiadau/Cyrsiau TG
 • Clwb Colli Pwysau/Weightwatchers
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Brownies/Guides
 • Clwb Garddio
 • Côr/Grŵp Drama
 • Grŵp Dros 60

Gwasanaethau Estyn Allan/Cymorthfeydd:

 • Sinema Gymunedol
 • Prosiectau Cerddoriaeth
 • Ffilm
 • Ffotograffiaeth
 • Celf a Chyfryngau
end content