Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gymuned Penmaenmawr


Summary (optional)
Conwy Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AB
start content

Cyswllt ar gyfer archebion:

 • Ffôn: 01492 622672 

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Lifft i Brif Neuadd y Llawr Cyntaf (seddi i 120 o bobl)
 • Gellir defnyddio'r Neuadd at sawl peth (Partïon Plant, Cyfarfodydd, Sioeau ac ati)
 • Taflunydd angen cyswllt cyfrifiadur a sgrin
 • Llwyfan (gyda system goleuo a sain, meicroffonau)
 • Piano
 • Ystafell Cyfarfod
 • Cegin fach (dim ond ar gyfer gwneud lluniaeth ysgafn / te / coffi)
 • Popty Meicrodon
 • Tegellau ac wrn te
 • Mannau Parcio Ceir - dim mwy na 9

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Amrywiol (nos Fawrth)
 • Dawnsio Gwlad U3A
 • Sesiynau Crefft Ymladd - Carate (nos Iau)
 • Bingo (prynhawn Mercher)
 • Snwcer x 4 Bwrdd
 • Mae angen bod yn aelod ar gyfer U3A

Cyfleusterau awyr agored:

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Goleuadau awyr agored ar gyfer yr ardal gemau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content