Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tîm Lles Cymunedol Conwy


Summary (optional)
Rydym yn darparu cymorth i bobl hŷn sy’n byw yn Sir Conwy i wella eu lles corfforol a meddyliol.
start content

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â grŵp canu neu grŵp cymdeithasol, ymuno mewn ioga neu’n syml sgwrsio ar y ffôn, gallwn ni helpu. Ffoniwch neu anfonwch e-bost a bydd un o’n Swyddogion Lles cyfeillgar yn gofyn i chi am eich diddordebau a’r hyn sy’n bwysig i chi. Gallwn ddarparu gwybodaeth ac awgrymu gweithgareddau, grwpiau neu gefnogaeth i chi i ddiwallu eich anghenion.

Mae rhai gweithgareddau cymunedol lleol ar gau oherwydd canllawiau llywodraeth Covid-19.  Peidiwch â phoeni, mae llawer o weithgareddau, cymorth dros y ffôn neu adnoddau ar-lein o hyd y gallwch eu hargraffu.

Ail-gysylltu â'ch cymuned: gwyliwch ein fideo Lles Cymunedol

5 ways banner

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae sawl ffordd y gallwch gysylltu â ni:

Edrychwn ymlaen at ddod i'ch adnabod!

end content