Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tîm Lles Cymunedol Conwy


Summary (optional)
Mae’r tîm Lles Cymunedol yn darparu cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn sy’n byw yng Nghonwy, gan gynnig cefnogaeth a chyfleoedd i’r rhai hynny a hoffai wella eu hiechyd a lles.
start content

5waysbanner

 

Mae yna nifer o weithgareddau sy’n digwydd ar draws Conwy, gyda phob un ohonynt yn anelu at gefnogi’r dull 5 Ffordd at Les:

 • Bod yn Egnïol Cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a symud eich corff.
 • Cysylltu Cyfarfod pobl newydd, mynychu gweithgareddau newydd a chyfranogi.
 • Rhoi Rhannu eich sgiliau neu gyfrannu eich gwybodaeth neu’ch amser
 • Parhau i ddysgu rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu ddysgu sgil newydd.
 • Cymryd Sylw Treulio amser yn myfyrio a gwerthfawrogi. Cydnabod eich talentau eich hun a rhai pobl eraill

Gweler ein rhaglenni cyfredol isod am fanylion ynghylch yr holl grwpiau a gweithgareddau rydym yn eu cynnig, yn cynnwys:

 • Grwpiau cerdded
 • Dosbarthiadau dawnsio
 • Clybiau ciniawa a chaffis gemau
 • Sesiynau canu a chreu cerddoriaeth
 • Dosbarthiadau iechyd a ffitrwydd
 • Gweithgareddau diwylliannol fel celf a chrefft
 • Sesiynau hel atgofion
 • Gweithdai wedi’u targedu, yn canolbwyntio ar faterion megis dementia, rheoli poen, diet a maetheg

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â’r Tîm Lles Cymunedol:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy