Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Catalog Ar-lein


Summary (optional)
 
start content
Chwilio'r Archifau
Ewch

Mae’r Archifau yn cynnwys cofnodion, o unrhyw ddyddiad, yr ystyrir eu bod o arwyddocâd diwylliannol a hanesyddol parhaol i'r ardal ddaearyddol a gwmpesir gan Fwrdeistref Sirol Conwy. Efallai y bydd y cofnodion hyn wedi eu cynhyrchu gan lywodraeth leol, cyrff crefyddol, ysgolion, busnesau lleol neu unigolion preifat. Maent yn dod mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys cyfrolau, llythyrau, ffotograffau, papurau newydd, cofrestrau etholiadol, digidol, analog, mapiau a chynlluniau.

Bydd y catalog ar-lein yn eich galluogi i chwilio a gweld disgrifiadau o’r cofnodion rydym yn eu cadw (nid y cofnod ei hun). Mae'n waith ar y gweill, felly byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni ymdrechu i sicrhau bod modd chwilio am ddisgrifiadau o bob un o'n casgliadau. Yn y cyfamser, os nad ydych yn gallu dod o hyd i rywbeth, cysylltwch â ni yn uniongyrchol i weld a oes unrhyw ddeunydd perthnasol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy