Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Archifau


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Yn unol â chyngor gan y gwasanaethau ehangach Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r Llywodraeth mewn perthynas â lledaeniad COVID-19, bydd rhaid i Wasanaeth Archifau Conwy ohirio ei ail-agoriad am gyfnod amhenodol er mwyn cefnogi’r hunan ynysu. Bydd hi dal yn bosib i chi gysylltu â ni dros e-bost, Archifau.archives@conwy.gov.uk ac ar hyn o bryd mi wnawn ein gorau i’ch cynorthwyo. Efallai bydd ein amseroedd ymateb yn newid os yw staff yn cael eu had-leoli i wasanaethau sydd â blaenoriaeth. Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted â phosib os bydd unrhyw beth yn newid a gobeithiwn y gallwn agor yn y dyfodol agos.start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy