Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

eLyfrau a llyfrau sain Borrow Box


Summary (optional)
start content
  • Gallwch gadw neu lawrlwytho hyd at 6 llyfr sain a 6 e-lyfr ar y tro.
  • Y cyfnod benthyca yw 21 diwrnod.
  • Nid oes ffioedd am ddychwelyd eitem yn hwyr - y cyfan sy’n rhaid gwneud yw dileu’r teitl ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth:

  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell (heb y rhagddodiad GWP) a’ch PIN*
  • Cofrestrwch gyfeiriad e-bost

*Os nad ydych yn aelod eto, darganfyddwch sut i ymuno â’r llyfrgell.

Mae adran Cymorth a Chwestiynau Cyffredin cynhwysfawr ar gael unwaith y byddwch wedi mewngofnodi.

Lawrlwytho eLyfr:

Defnyddio Ffôn Clyfar neu dabled:

  • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap Borrow Box – ar gael o Google Play a’r App store

Defnyddio eReader, cyfrifiadur personol neu MAC:

Cwestiynau Cyffredin Adobe Digital Editions.

Lawrlwytho llyfr sain:

Defnyddio’r ap:

  • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap Borrow Box – ar gael o Google Play a’r App store

Defnyddio cyfrifiadur personol, MAC neu chwaraewr MP3:

  • Mewnforiwch eich lawrlwythiadau llyfr sain i iTunes neu Windows Media Player a throsglwyddo i’ch chwaraewr MP3.
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy