Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

eLyfrau a llyfrau sain Borrow Box


Summary (optional)
start content
  • Gallwch gadw neu lawrlwytho hyd at 6 llyfr sain a 6 e-lyfr ar y tro.
  • Y cyfnod benthyca yw 21 diwrnod.
  • Nid oes ffioedd am ddychwelyd eitem yn hwyr - y cyfan sy’n rhaid gwneud yw dileu’r teitl ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Cofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth:

  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell (heb y rhagddodiad GWP) a’ch PIN*
  • Cofrestrwch gyfeiriad e-bost

*Os nad ydych yn aelod eto, darganfyddwch sut i ymuno â’r llyfrgell.

Mae adran Cymorth a Chwestiynau Cyffredin cynhwysfawr ar gael unwaith y byddwch wedi mewngofnodi.

Lawrlwytho eLyfr:

Defnyddio Ffôn Clyfar neu dabled:

  • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap Borrow Box – ar gael o Google Play a’r App store

Defnyddio eReader, cyfrifiadur personol neu MAC:

Cwestiynau Cyffredin Adobe Digital Editions.

Lawrlwytho llyfr sain:

Defnyddio’r ap:

  • cewch eich cymell i lawrlwytho’r ap Borrow Box – ar gael o Google Play a’r App store

Defnyddio cyfrifiadur personol, MAC neu chwaraewr MP3:

  • Mewnforiwch eich lawrlwythiadau llyfr sain i iTunes neu Windows Media Player a throsglwyddo i’ch chwaraewr MP3.
end content