Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dewch Ar-lein


Summary (optional)
start content

Gall mynd ar-lein eich helpu i:

  • Gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu
  • Rheoli eich arian
  • Chwilio am swyddi
  • Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill
  • Dysgu mwy am y pethau sydd o ddiddordeb i chi

Os hoffech chi neu rywun rydych yn ei adnabod fynd ar-lein, neu angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol i ddefnyddio’r we neu e-bost, mae cymorth am ddim ar gael yn y llyfrgelloedd canlynol:

Rydym yn eich cynghori i archebu, felly cysylltwch â’r llyfrgell i gadarnhau eich archeb i osgoi cael eich siomi.

Nid oes angen i chi fod â chyfrifiadur neu liniadur eich hun adref. Fel aelod o’r llyfrgell gallwch ddefnyddio un sy'n cael ei ddarparu yn rhad ac am ddim yn y llyfrgell.

Cyrsiau TG

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyrsiau llythrennedd digidol am ddim a gaiff eu cyflwyno mewn llyfrgelloedd gan Goleg Llandrillo.
Cysylltwch â: Carrie Smith, Canolfan Ddysgu'r Bae, Llyfrgell Bae Colwyn 01492 546666 Est 1537.

end content