Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Moderneiddio Llyfrgelloedd


Summary (optional)
Lluniwyd y strategaeth i Foderneiddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Conwy yn dilyn gweithdai budd-ddeiliaid ac ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol darparu gwasanaethau Llyfrgell yng Nghonwy yn 2011.
start content

Cafodd y Strategaeth ei chymeradwyo gan Gabinet CBSC ym mis Rhagfyr 2011.

Fel rhan o weithredu'r strategaeth, mae oriau agor y llyfrgelloedd wedi eu newid er mwyn diwallu anghenion y gymuned yn well, mae darparu gwasanaethau Llyfrgell Cartref a Llyfrgell Deithiol hefyd wedi eu hadolygu.

Mae cyfranogiad cymunedol a gwaith phartneriaeth agos gyda Cynghorau Tref a Chymuned wedi arwain at sefydlu llyfrgelloedd cymunedol ym Mae Cinmel, Cerrigydrudion, Penmaenmawr, Llanfairfechan a Bae Penrhyn.

end content