Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Codau Torri Rheolau Parcio


Summary (optional)
start content
Cod Disgrifiad Lefel Gwahaniaethol Cyfnod Arsylwi
1 Parcio ar stryd gyfyngedig yn ystod oriau penodedig Uwch 5 munud
2 Parcio llwytho/dadlwytho ar stryd gyfyngedig lle mae cyfyngiadau aros a llwytho/dadlwytho mewn grym Uwch -
5 Parcio ar ôl i'r amser y talwyd amdano ddod i ben Is -
6 Parcio heb arddangos tocyn talu ac arddangos dilys yn glir Is 5 munud
9 Parcio gan arddangos sawl tocyn talu ac arddangos lle gwaherddir hynny Is -
12 Parcio mewn lle parcio preswylwyr neu ddefnydd a rennir heb arddangos naill ai drwydded neu docyn talu ac arddangos a roddwyd ar gyfer y lle hwnnw. Uwch -
15 Parcio mewn lle parcio preswylwyr heb arddangos trwydded barcio ddilys i breswylwyr Uwch -
16 Parcio mewn lle sydd angen trwydded heb drwydded ddilys Uwch -
21 Parcio mewn lle/gofod neu ran o le/gofod a waharddwyd Uwch -
22 Ail barcio yn yr un lle parcio, o fewn yr amser dychwelyd, wedi i chi adael y lle. Is -
23 Parcio mewn lle parcio neu ardal na ddynodwyd ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd. Uwch -
24 Heb barcio’n gywir o fewn marciau’r lle neu’r gofod Is -
25 Parcio mewn man llwytho yn ystod oriau cyfyngedig heb lwytho Uwch 10 munud
27 Parcio mewn ardal gorfodaeth arbennig ger llwybr troed, slabiau palmant cyffyrddol, llwybr beicio neu ymyl wedi gostwng i gwrdd lefel y ffordd gerbydau. Uwch -
30 Parcio am gyfnod hirach nag a ganiateir Is -
40 Parcio mewn lle a ddynodwyd i bobl anabl heb arddangos bathodyn unigolyn anabl dilys yn glir. Uwch -
45 Parcio ar safle Tacsis Uwch -
47 Stopio ar safle bws cyfyngedig Uwch -
48 Stopio mewn ardal gyfyngedig y tu allan i ysgol Uwch -
49 Parcio’n gyfan gwbl neu’n rhannol ar lwybr beicio Uwch -
57 Parcio yn groes i waharddiad coetsis Uwch 5 munud
74 Defnyddio cerbyd mewn lle parcio mewn cysylltiad â gwerthu neu gynnig / amlygu nwyddau i’w gwerthu Uwch -
80 Parcio am hirach na’r amser hiraf a ganiateir Is -
81 Parcio mewn ardal gyfyngedig mewn maes parcio Uwch -
82 Parcio ar ôl i'r amser y talwyd amdano ddod i ben Is -
83 Parcio mewn maes parcio heb arddangos tocyn talu ac arddangos dilys yn glir Is 5 munud
84 Parcio a gwneud taliadau ychwanegol i ymestyn yr arhosiad y tu hwnt i’r amser a brynwyd gyntaf. Is -
85 Parcio mewn lle sydd angen trwydded heb drwydded ddilys Uwch -
86 Parcio y tu hwnt i farciau’r gofod Is -
87 Parcio mewn lle a ddynodwyd i bobl anabl heb arddangos bathodyn unigolyn anabl dilys yn glir. Uwch -
90 Ail barcio o fewn un awr i adael y lle neu'r gofod yn y maes parcio. Is -
91 Parcio mewn maes parcio neu ardal na ddynodwyd ar gyfer y dosbarth hwnnw o gerbyd. Uwch -
92 Parcio gan achosi rhwystr Uwch -
93 Parcio mewn maes parcio pan ei fod ar gau Is -
95 Parcio mewn lle parcio at bwrpas heblaw'r diben a ddynodwyd ar gyfer y lle parcio. Is -
99 Stopio ar groesfan i gerddwyr a farciwyd â llinellau igam ogam. Uwch -
end content