Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth am Fysiau


Summary (optional)
Cynlluniwch eich taith o amgylch Sir Conwy ar fws
start content
Er mwyn eich helpu i gynllunio eich taith o amgylch Sir Conwy, dyma rai dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol:

 

Fflecsi – Dyffryn Conwy

Mae fflecsi yn ffordd newydd o deithio o amgylch Dyffryn Conwy.  Mae’r gwasanaeth yn dechrau ddydd Llun, 9 Tachwedd.

Mae’r bws fflecsi ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am i 7pm, gan gynnig teithiau i leoliadau gwahanol fel Llanrwst, Betws-y-coed, Corwen, Penmachno a Llangernyw ar ddiwrnodau gwahanol o’r wythnos.

Ar bob taith sydd ar gael, bydd fflecsi yn gallu codi a gollwng unrhyw le ar hyd y daith. Gall teithwyr archebu eu taith drwy ddefnyddio ap fflecsi, gwefan fflecsi neu drwy ffonio 0300 234 0300.

Mae tocynnau unffordd oedolion yn dechrau o £1 i hyd at uchafswm o £3 yn amodol ar y pellter. Gall plant deithio am cyn lleied â 50c, hyd at uchafswm o £1.50 yn amodol ar y pellter. Fod y rhai sydd â cherdyn teithio rhatach yn teithio am ddim.

Bydd fflecsi yn disodli'r gwasanaethau canlynol ar 2 Tachwedd 2020:

  • 19 rhwng Llanrwst - Cwm Penmachno yn unig  *gweler amserlen gwasanaeth 19
  • 42 Llanrwst - Llangernyw
  • 68A Llanrwst - Llanddoged
  • 68B Llanrwst - Nebo - Capel Garmon
  • 68C Llanrwst - Gwytherin
  • 68D Llanrwst - Melin y Coed
  • 70 Llanrwst - Corwen

 

Bysiau Ychwanegol

Bydd gan y gwasanaethau hyn ddau fys yn rhedeg, er mwyn darparu llefydd i ddisgyblion sy’n defnyddio bysiau cyhoeddus:

Bysiau Arriva Cymru

27S

08:10 Mochdre - Ysgol Eirias

27S

15:13 Parc Eirias - Mochdre

23S

08:00 Gorsaf Bae Colwyn - Gorsaf Bae Colwyn

23S

15:08 Ysgol Eirias - Bae Colwyn

12S

07:45 Llandudno - Rhyl

12S

07:45 Rhyl – Llandudno (o 7 Medi)

12S

08:00 Rhyl – Llandudno (o 7 Medi)

12S

14:15 Rhyl – Llandudno (o 7 Medi)

12S

14:30 Llandudno – Rhyl (o 7 Medi)

12S

14:45 Llandudno – Rhyl (o 7 Medi)

S5

08:10 Llanfairfechan – Ysgol Aberconwy (o 7 Medi)

S5

15:20 Ysgol Aberconwy – Llanfairfechan (o 7 Medi)

 

Llew Jones

Bysiau Ychwanegol Llew Jones (PDF)

Sherpa'r Wyddfa

Mae Sherpa'r Wyddfa yn wasanaeth bws sy'n teithio o amgylch troed yr Wyddfa, gan gysylltu'r chwe prif lwybr i fyny'r Wyddfa, yn ogystal â phentrefi, mannau twristaidd a phrif feysydd parcio.

Mae'n darparu gwasanaeth gwych i gerddwyr a dringwyr, yn ogystal ag ymwelwyr i'r ardal sy'n dymuno dechrau eu taith a gweld ble fydd yn mynd â nhw.

Gwasanaethau Sherpa

Parcio a theithio

Osgowch y maes parcio prysur a llawn ym Mhen y Pass gyda Gwasanaeth Parcio a Theithio Sherpa’r Wyddfa o feysydd parcio Nant Peris a Phenygwryd. Mae fel arfer yn mynd bob dydd Sadwrn o Sadwrn y Pasg hyd at ddydd Sadwrn
olaf mis Hydref. Ar adegau prysur, mae gwasanaethau ychwanegol yn rhedeg o Lanberis.

Prynu tocyn Sherpa

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Pris tocyn un siwrnai ydi £2.00 neu gallwch brynu tocyn diwrnod am £5.00 sydd yn eich galluogi i fynd fel y mynnoch am ddiwrnod cyfan i gynifer o fannau ag y dymunwch ar hyd llwybr y Sherpa.

Cwynion

Os ydych chi’n anfodlon ar y ffordd y mae cwmni bysus wedi ymdrin â’ch cwyn, neu os credwch nad yw’r cwmni wedi’ch trin yn deg, cysylltwch â Defnyddwyr Bysiau Cymru. Gallwch gael help gydag unrhyw broblem, gan gynnwys gyrrwr blin neu fws yn dod yn gynnar neu’n hwyr.

Bus Users Cymru
PO Box 1045,
Cardiff CF11 1JE
029 2034 4300
wales@bususers.org
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy