Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cardiau Bws Consesiynol


Summary (optional)
Gall pobl dros 60 a phobl gydag anableddau penodol sy’n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bws lleol. Mae Cynllun Teithio Rhatach Cymru Gyfan wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol.
start content

Adnewyddu eich cerdyn bws

Rydym yn gweithio gyda Thrafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r Cardiau Teithio Rhatach ar eu newydd wedd ar draws yr awdurdod erbyn diwedd mis Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau hyn yn dod yn lle’r ‘cardiau bws’ sydd gan bobl ledled Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn eich cynghori i ailymgeisio am gerdyn ar ei newydd wedd mewn da bryd cyn diwedd y flwyddyn er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn dal i allu mwynhau manteision teithio rhatach. Bydd yr hen gardiau yn cael eu derbyn tan 31 Rhagfyr 2019.

Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim â’r cardiau presennol. Mae’r cardiau newydd wedi cael eu dylunio i gael eu defnyddio fel rhan o rwydwaith teithio integredig yn y dyfodol. 

Os ydych chi angen cymorth, beth am ofyn i ffrind, aelod o’r teulu neu rywun rydych chi’n ymddiried ynddo – gan ddefnyddio ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Gallwch hefyd alw heibio’ch llyfrgell leol neu swyddfa’r Cyngor am help. Os oes gennych chi gerdyn yn barod, ewch ag o gyda chi, gyda’ch dyddiad geni, cod post cofrestru’r cerdyn gwreiddiol (sef eich cod post chi pan wnaethoch gais am y tro cyntaf) a’ch rhif Yswiriant Gwladol.

Gwneud cais am gerdyn newydd
www.trc.cymru/cerdynteithio

Cwestiynau ac Atebion
https://trc.cymru/cy/CaA

end content