Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Kerbcraft


Summary (optional)
start content

Mae Kerbcraft yn cael ei ddysgu i bob disgybl Blwyddyn 1 ym mhob ysgol yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae hwn yn gynllun sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru sy'n dysgu plant sut i fod yn gerddwyr mwy diogel trwy ddysgu tair sgil wahanol:

  • dod o hyd i le diogel i groesi
  • croesi wrth ymyl ceir sydd wedi parcio
  • croesi ger cyffordd

Gwneir yr hyfforddiant dros 12 wythnos, sydd wedi'u gwasgaru dros y flwyddyn ysgol.

Hyfforddwyr Gwirfoddol

  • Mae bod yn rhiant yn gymhwyster delfrydol ar gyfer bod yn hyfforddwr Kerbcraft llwyddiannus. Darperir hyfforddiant llawn.
  • Mae'n rhaid i'r holl wirfoddolwyr a staff sy'n cymryd rhan yn y rhaglen gwblhau gwiriad y GDG.
  • Ffoniwch yr Adain Diogelwch Ffyrdd ar 01492 575337 neu anfonwch neges e-bost.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content