Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hebryngwyr Croesfannau Ysgol


Summary (optional)
Mae Hebryngwyr Croesfannau Ysgol (merched a dynion lolipop) wedi'u lleoli mewn mannau sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer y nifer o blant sy'n croesi a faint o gerbydau sydd ar y ffordd.
start content

Bod yn hebryngwr croesfan ysgol

Mae hebryngwyr yn bobl sy'n ystyriol o'u cymunedau, dros 18 oed, sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant.

Hoffem glywed gan unrhyw un a hoffai fod yn Hebryngwr Ysgol, yn enwedig rhywun sy'n barod i wneud gwaith llanw achlysurol.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fynd i gyfweliad, llwyddo mewn prawf meddygol a phrawf llygaid a chael gwiriad y GDG cyn eu penodi. Darperir hyfforddiant 'ar' ac 'oddi ar' y safle gan y goruchwyliwr, sy'n rhoi cefnogaeth barhaus.

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content