Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Taliadau Ffôn Awtomatig


Summary (optional)
Talu gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd drwy’n System Taliadau Ffôn Awtomatig 24 awr
start content

Mae gwasanaeth awtomataidd 24 awr yn ogystal â’r gwasanaeth yn ystod oriau swyddfa.

Gallwch bellach dalu'r cyfrifon canlynol drwy ddefnyddio eich Cerdyn Debyd neu Gredyd 24 awr y diwrnod, saith diwrnod yr wythnos:

 • Treth y Cyngor
 • Trethi Busnes
 • Mân Anfonebau
 • Rhybudd Talu Cosb (RhTc)
 • Gordaliad budd-dal tai

Dyma'r cardiau a dderbynnir:

 • MAESTRO
 • VISA DELTA
 • ELECTRON
 • MASTERCARD
 • VISA
 • JCB
 • MCDC

Y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw ffonio ein System Dalu Awtomataidd ar 0300 5000 955 gan wneud yn siŵr bod y canlynol gennych chi wrth law:

 • Rhif eich cyfrif/eich cyfeirnod
 • Eich Cerdyn Debyd neu Gredyd
 • Papur a phensel i nodi rhif y trosglwyddiad.

Does dim ffi am ddefnyddio eich cerdyn credyd neu debyd.

end content