Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwestiynau a ofynnir yn aml am daliadau ar-lein


Summary (optional)
Anfonwch e-bost atom yn br.enquiries@conwy.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01492 576482 os oes gennych ymholiadau neu unrhyw broblemau. Sylwch na fyddwn yn gallu ymateb yn ystod oriau swyddfa.