Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut ydw i'n dod o hyd i fy nghyfeirnod?


Summary (optional)
start content

Treth y Cyngor

Dyma rif eich cyfrif Treth y Cyngor fel y nodwyd ar eich hysbysiad hawlio Treth y Cyngor. Mae'n cynnwys 9 digid sy'n dechrau gyda 5.

Er enghraifft, os yw eich hysbysiad hawlio'n dangos 501231231/123/123 nodwch 501231231 yn unig (gan adael allan y gweddill). 

Trethi Busnes (NNDR)

Dyma rif cyfrif eich Trethi Busnes fel y nodwyd ar eich anfoneb. Mae'n cynnwys 9 digid sy'n dechrau gydag 1.

Mân Anfonebau

Dyma gyfeirif eich anfoneb fel y nodwyd ar eich Anfoneb Mân Ddyledion.

Mae'n cynnwys 9 digid sy'n dechrau gyda 2.

Er enghraifft, 210123123.

Gordalu Budd-daliadau

Dyma rif eich anfoneb gordaliadau fel y nodwyd ar eich anfoneb. Mae'n cynnwys 7 digid sy'n dechrau gyda 5 neu 4.

Rhybudd Talu Cosb

Dyma'r cyfeirif 10 digid a nodwyd ar eich rhybudd ac mae'n dechrau gyda CQ. Er enghraifft , CQ34567891

Gwaith Stryd Preifat

Dyma eich cyfeirif Gwaith Stryd Preifat 6 digid sy'n dechrau gyda PSW. Er enghraifft, PSW456

Rhybudd Cosb Benodol

Dyma’r cyfeirif 9 neu 10 digid ar eich rhybudd sy’n dechrau gyda FPN. Er enghraifft, FPN412345 neu FPN5000019

end content