Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Argyfyngau


Summary (optional)
Manylion cyswllt ar gyfer argyfyngau Tân, Heddlu ac Iechyd; Gwasanaethau brys y Cyngor a chysylltiadau y tu allan i oriau; manylion cyswllt brys y gwasanaethau cyfleustodau; a chysylltiadau â'r gwasanaethu cynllunio at argyfwng.
start content
Argyfyngau y tu allan i oriau (holl wasanaethau'r Cyngor): 0300 123 3079

Mae'r rhifau ffôn cyswllt ar gyfer argyfyngau i'w gweld isod.

Gwasanaethau brys

  • Heddlu, Tân ac Ambiwlans: 999 (Bwriadwyd y system hon ar gyfer materion brys gwirioneddol yn unig, lle mae bygythiad i fywyd neu eiddo. Defnyddiwch hi'n gyfrifol, fel bod modd i bobl mewn gwir argyfwng gysylltu.)
  • Galwadau i Heddlu Gogledd Cymru heb fod yn rhai brys: 101 neu 0300 330 0101 Minicom: 01745535612
  • Galw Iechyd Cymru: 111

Rhifau ffôn cyswllt y Cyngor

Mae modd cysylltu â'r holl wasanaethau sydd wedi'u rhestru isod yn ystod oriau swyddfa, sef 9.00am hyd 5.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau, 9.00am hyd 4.45pm ar Ddydd Gwener

  • Galw Gofal: 01492 515777
  • Tai: 01492 576271 (HOST) 
  • Gwasanaethau Cymdeithasol: 01492 575111
  • Rhif Ffôn mewn Argyfwng Llifogydd: 01492 577999
  • Switsfwrdd y Cyngor: 01492 574000

Argyfyngau trydan, nwy a dŵr

end content