Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Help ar Gael


Summary (optional)
Mae’r adran hon i'ch helpu i gael mwy o wybodaeth am broblemau iechyd meddwl a ffynonellau cymorth a chefnogaeth.
start content

Bydd rhai ohonom yn teimlo’n bryderus ac yn isel ar adegau, ond i rai bobl gall hyn effeithio'n fwy sylweddol ar eu bywydau ac mae'n bosibl y byddant angen cymorth ychwanegol. 

Bydd y dolenni isod yn eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth, ond os byddwch angen cymorth ar unwaith, deialwch 999, neu os byddwch yn teimlo'n ddiogel i wneud hynny, ewch i'ch adran damweiniau ac achosion brys.

Sut i gysylltu â Gwasanaeth Iechyd Meddwl Conwy

Prif fanylion cyswllt:

  • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy - Ffôn 03000 850049.
  • Y Tu Allan i Oriau - 0300 123 3079

Gwasanaethau Arbenigol: 

  • Uned Seiciatrig Hergest, Ffôn 01248 384121.
  • Uned Seiciatrig Ablett, Ffôn 01745 585484. 
  • Uned Bodnant, Ffôn 01492 862347.
  • Uned Bryn Hesketh, Ffôn 01492 807512.
  • Tŷ Llewelyn (Fforensig), Ffôn 01248 682110.
  • CAMHS (Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc), Ffôn 01492 863377.

Ydych chi’n gofalu am rywun â salwch meddwl?

Gall hon fod yn rôl dan bwysau ac mae’n bwysig cydnabod a chefnogi gofalwyr yn eu rôl.  Gall Hafal (gofalwyr) gynnig cefnogaeth ac arweiniad gyda materion cysylltiol.

Mae eu gwefan yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol am y gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Gall y gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda’r sawl rydych yn gofalu amdanynt wneud atgyfeiriad ar gyfer asesiad gofalwyr ar eich rhan.

Os ydych yn poeni am rywun rydych yn gofalu amdanynt, gallwch gael cyngor drwy ffonio'r rhifau isod.

  • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy - Ffôn 03000 850049.
  • Tu allan i Oriau - 0300 123 3079

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy