Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltiadau Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Manylion cyswllt gwasanaethau sy’n cefnogi datblygiad eich plentyn
start content

Activity_FamilyBywyd TeuluolEbost: canolfannauteuluoedd@conwy.gov.uk

I ddod o hyd i'ch Tîm Cymorth i Deuluoedd neu Ganolfan Deuluoedd leol, a dod o hyd i'ch tudalen facebook leol ewch i:

bywydteuluol

Activity_Signpost

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deulouedd

Am fwy o wybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau cyn ysgol a llawer mwy:

Ffon: 01492 577850
Ebost: Plant.children@conwy.gov.uk

Gwasanaeth-Gwybodaeth-i-Deuluoedd-Conwy


fis.wales/conwy

Activity_Speech_Therapy

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Llinell gymorth:

03000 855 968 rhwng 9.30am- 10.30am ddydd Llun neu
03000 855 478 rhwng 12:30 pm-1: 30pm ddydd Iau.

BCU.SALTHelplineCentral@wales.nhs.uk - er mwyn defnyddio'r llinell gymorth e-bost rhowch enw cyntaf y plentyn, oedran y plentyn, eich perthynas â'r plentyn a rhif ffôn cyswllt.

Gwasanaethau Plant - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Activity_SoftPlay

Therapi Galwedigaethol Plant

Facebook: @ChildrensOTBCUCD
E-bost: BCU.ChildrensOTCentral@wales.nhs.uk
Ffon: 03000 855 962

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (nhs.wales)

Activity_Baby_Yoga

Ffisiotherapi Pediatrig

BCU.PhysioPaedsCentral@wales.nhs.uk

Activity_Baby_Massage

Ymwelwyr Iechyd

Mae gan bob plentyn o oedran cyn ysgol Ymwelydd Iechyd – mae eu manylion cyswllt i’w gweld yn nhu blaen llyfr coch eich plentyn.

Ymwelwyr Iechyd Generig:

Swyddfa Ysbyty Llandudno - 03000 851991
Clinig Maes Derw, Cyffordd Llandudno - 03000 850028

Clinig Bae Colwyn - 03000 855535
Clinig Abergele - 03000 856800
Canolfan Crwst, Llanrwst - 01492 577966

Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg:

Dechrau’n Deg Bae Colwyn - 03000 854444
Dechrau’n Deg Llandudno - 01492 574583
Dechrau’n Deg Abergele - 01492 577757

Activity_Home

Gofal Plant:

Tîm Gofal Plant Dechrau’n Deg: 
Ebost: fs-childcare@conwy.gov.uk
Ffon: 01492 574179

 

 

 

 

end content