Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cysylltiadau Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
Manylion cyswllt gwasanaethau sy’n cefnogi datblygiad eich plentyn.
start content

Activity_FamilyBywyd TeuluolE-bost:  canolfannauteuluoedd@conwy.gov.uk

Dod o hyd i'ch Tîm Cymorth i Deuluoedd neu Ganolfan Deuluoedd leol, a dod o hyd i'ch tudalen facebook leol.

Activity_Signpost

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deulouedd

Am fwy o wybodaeth ar ofal plant, gweithgareddau cyn ysgol a llawer mwy.

Ffôn:  01492 577850
E-bost:  Plant.children@conwy.gov.uk
Gwefan:  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy
Facebook:  Tudalen Facebook Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Activity_Speech_Therapy

Llinell Gymorth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu


Dydd Llun 3pm - 4pm
Dydd Iau 12:30pm - 1.30pm

Ffôn:  03000 850095
E-bost:  BCU.SALTHelplineCentral@wales.nhs.uk
Gwefan:  Gwasanaethau Plant, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (GIG Cymru)

Er mwyn defnyddio'r llinell gymorth e-bost rhowch enw cyntaf y plentyn, oedran y plentyn, eich perthynas â'r plentyn a rhif ffôn cyswllt.

Activity_SoftPlay

Therapi Galwedigaethol Plant

Ffôn:  03000 855 962
E-bost:  BCU.ChildrensOTCentral@wales.nhs.uk
Facebook:  
Tudalen Facebook Therapi Galwedigaethol Plant Conwy a Sir Ddinbych

Activity_Baby_Yoga

Ffisiotherapi Pediatrig

E-bost:  BCU.PhysioPaedsCentral@wales.nhs.uk

Activity_Baby_Massage

Ymwelwyr Iechyd

Mae gan bob plentyn o oedran cyn ysgol Ymwelydd Iechyd – mae eu manylion cyswllt i’w gweld yn nhu blaen llyfr coch eich plentyn.

Ymwelwyr Iechyd Generig
Ysbyty Llandudno:  03000 851991
Clinig Maes Derw, Cyffordd Llandudno:  03000 850028
Clinig Bae Colwyn:  03000 855535
Clinig Abergele:  03000 856800
Canolfan Crwst, Llanrwst:  01492 577966

Ymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg
Dechrau’n Deg Bae Colwyn:  03000 854444
Dechrau’n Deg Llandudno:  01492 574583
Dechrau’n Deg Abergele:  01492 577757

Activity_Home

Tîm Gofal Plant Dechrau'n Deg

Ffôn:  01492 574179
E-bost:  fs-childcare@conwy.gov.uk

 

 

 

 

end content