Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Pecyn Gweithgareddau'r Blynyddoedd Cynnar


Summary (optional)
start content

CyflwyniadActivity_Bricks

Croeso i becyn sy’n llawn syniadau o bethau i’w gwneud gyda phlant oedran cyn ysgol.

Mae tair rhan, sy’n cynnwys lluniau, cyfarwyddiadau ac awgrymiadau gwych:

Dysgu drwy chwarae
Yn y gegin
Amser i siarad (yn cynnwys caneuon)

Gallwch ddefnyddio’r pecyn hwn fel rhiant neu leoliad gofal plant.

Agorwch y ddogfenau PDF i weld y gweithgareddau a gwybodaeth. Gellir ei weld ar y cyfrifiadur, neu ei brintio allan.
Mae copiau o’r pecyn ar gael i’w benthyg o’ch llyfrgell neu Canolfan Deulu lleol

Cyflwyniad
 (PDF)

Dysgu Drwy ChwaraeActivity_Xylophone
Mae'r adran hon yn llawn o weithgareddau hwyl i wneud a phlant i'w hannog i ddysgu trwy chwarae


Adeiladu gyda blociau (PDF)

Anghenfilod clai modelu (PDF)

Bocs gweithgaredd (PDF)

Bocs pwnc (PDF)

Brwshys paent wedi eu gwneud gartref (PDF)

Bwrdd teclynnau (PDF)

Cegin cardfwrdd (PDF)

Ceir bocsys (PDF)

Celf car (PDF)

Cerrig a chreonau tawdd (PDF)

Chwarae gyda dŵr - Arnofio a suddo (PDF)

Chwarae gyda’ch gilydd (PDF)

Chwarae yn y dŵr – Cregyn (PDF)

Coeden frigau’r Pasg (PDF)

Creadigaethau’r byd bach (PDF)

Creu cerddoriaeth (PDF)

Creu collage (PDF)

Cwningod print llaw (PDF)

Cywion sortio lliwiau (PDF)

Didoli sanau (PDF)

Drysfa tedis (PDF)

Dwylo rhewllyd (PDF)

Ffonau hen ffasiwn (PDF)

Ffonau rholyn papur toiled (PDF)

Gadewch i ni fynd i bysgota (PDF)

Gemau toes chwarae (PDF)

Gemau chwythu (PDF)

Golchi llestri (PDF)

Gosod pasta (PDF)

Gweithio o gartref (PDF)

Gwnewch eich toes chwarae eich hun (PDF)

Gêm OXO (PDF)

Helfa drysor yn y gegin (PDF)

Helpu gyda thasgau o am gylch y tŷ (PDF)

Helpu i wneud cinio (PDF)

Llwybr synhwyraidd (PDF)

Lolipops papur lliw (PDF)

Malwod clai modelu (PDF)

Pegiau clipio (PDF)

Pos cartref (PDF)

Posau rhifau ŵy (PDF)

Poteli synhwyraidd (PDF)

Printio â rholyn papur toiled (PDF)

Pwyso a chydbwyso (PDF)

Pysgod clai modelu (PDF)

Rholio pêl (PDF)

Rholyn cwningen (PDF)

Sgwpiwch y bêl (PDF)

Sortio lliwiau (PDF)

Stampiau tatws (PDF)

Strwythur malws melys (PDF)

Te parti (PDF)

Tyfu eich cynnyrch eich hun (PDF)

Tynnwch fy llun (PDF)

Tywallt dŵr mewn cwpanau (PDF)

Ysgrifennu cudd (PDF)

Yn y GeginActivity_Cake
Rhowch gynnig ar rai o’r ryseitiau blasus hyn – rydyn ni wedi’u cadw’n syml er mwyn i chi allu eu gwneud gyda rhai bach.


Banana pops wedi rhewi (PDF)

Bara banana (PDF)

Basgedi Pasg (PDF)

Bolognese selsig sydyn (PDF)

Byrgers porc ac afal (PDF)

Byrgyrs cartref (PDF)

Cacen llus ac oren (PDF)

Cawl cennin a thatws (PDF)

Cawl tomatos wedi’u rhostio (PDF)

Crempogau Albanaidd gyda coulis ffrwythau (PDF)

Crymbl melba eirin gwlanog cyflym (PDF)

Danteithion crispies reis (PDF)

Enchiladas cyw iâr a ffa (PDF)

Fflwff ffrwythau (PDF)

Frittata (PDF)

Hufen iâ banana cyflym (PDF)

Hufen iâ crymbl afal (PDF)

Hufen iâ pîn-afal (PDF)

Jambalaya cyw iâr (PDF)

Lolipops rhew (PDF)

Macaroni a chaws hawdd (PDF)

Melysgybolfa (PDF)

Pasta pob tiwna a chorn melys (PDF)

Pei stwnsh cennin a selsig (PDF)

Pitsa hawdd (PDF)

Pitsa melon dŵr (PDF)

Pryd tro-ffrio (PDF)

Quesadilla (PDF)

Quiche sydyn (PDF)

Salad ffrwythau gyda sudd leim a mintys (PDF)

Spaghetti carbonara (PDF)

Amser SiaradActivity_Speech_Therapy
Mae’r gweithgareddau a’r hwiangerddi hyn yn eich helpu i gefnogi’ch plant i ddatblygu eu hiaith a’u cyfathrebu


Chwarae pi-po
 (PDF)

Darllen (PDF)

Gad inni edrych ar lyfr (PDF)

Gad inni chwarae bob dydd (PDF)

Gwranda arna i - Tynnu llun syml (PDF)

Gwranda arna i - Gwneud ffôn smalio (PDF)

Gwranda arna i - Cylch tedi bêrs (PDF)

Gwranda arna i, nid y teledu (PDF)

Siarada â fi - Defnyddio swigod (PDF)

Siarada â fi - Edrych ar luniau (PDF)

Siarada â fi - Defnyddio pyped hosan (PDF)

Siarad, siarad, siarad - Siarada â fi (PDF)

Wyneb yn wyneb yw’r lle gorau (PDF)

Hwiangerddi:

Adeiladu Tŷ Bach (PDF)

Awn am Dro i Frest Pen Coed (PDF)

Clap Clap (PDF)

Dau Gi Bach (PDF)

Heno, Heno (PDF)

Mr Hapus ydw i (PDF)

Mi Welais Jac y Do (PDF)

Un Bys, Dau Fys (PDF)

end content