Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Eiriolaeth


Summary (optional)
Mae eiriolaeth yn golygu cael cefnogaeth gan unigolyn arall i’ch helpu i fynegi eich safbwyntiau a’ch dymuniadau, a’ch helpu i wneud safiad dros eich hawliau. Eich eiriolwr yw rhywun sy’n eich helpu gyda hyn.
start content

Beth mae eiriolwr yn ei wneud?

Byddant yn:

  • Sicrhau eich bod â llais ac yn cael atebion
  • Eich grymuso
  • Eich helpu i wneud pethau ddigwydd a newid
  • Eich cefnogi i wneud dewisiadau a chymryd mwy o reolaeth
  • Gweithio dros eich hawliau cyfartal a chynhwysiant

Ni fyddant yn

  • Rhoi cyngor i chi
  • Cymryd rheolaeth oddi arnoch
  • Gweithredu fel dyfarnwr mewn dadleuon neu anghydfodau
  • Chwarae rôl gweithiwr cymdeithasol

Sut i gael eiriolwr

Cysylltwch ag un o’r Gwasanaethau eirioli annibynnol isod:

Cymdeithas Cyngor ac Eirioli Gogledd Cymru

Maent yn hyrwyddo ac yn rhoi cyngor ac eiriolaeth i bobl sy’n wynebu anfantais drwy anabledd, salwch, oedran neu eithrio cymdeithasol, sy’n byw yn enwedig, ond nid yn unig, yng Ngogledd Cymru.

TGP Cymru– Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Mae TGP Cymru wedi datblygu ffilm ynghylch eiriolaeth a’r ‘cynnig gweithredol’ o’r enw ‘Is Anyone Listening?’ Gallwch ei wylio yma ar You Tube:

 

Mae TGP Cymru yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n ‘derbyn gofal’, ‘plant sydd angen gofal a chefnogaeth, a’r rhai ‘sy’n gadael gofal’.

Canolfan Dewis ar gyfer Byw yn Annibynnol

Dyma sefydliad gwirfoddol i bobl anabl a’r rhai sydd ddim yn anabl. Maent yn darparu gwasanaethau sy’n cefnogi ac yn ymateb i ddymuniad pobl anabl i gael dewis yn eu bywydau.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy