Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adroddiad Blynyddol


Summary (optional)
start content

Mae ymrwymiad statudol ar Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i gyflwyno adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a’r cyhoedd. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar raglen waith y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ariannol blaenorol.

Pwrpas yr adroddiad blynyddol yw nodi taith yr awdurdod lleol tuag at welliant wrth ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n gofyn am wybodaeth, cyngor a chymorth ac unigolion a gofalwyr sy’n derbyn gofal a chefnogaeth. Dan ofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) mae’n rhaid i’r adroddiad ddangos sut mae Awdurdodau lleol wedi hyrwyddo lles a chyrraedd y safonau lles.

end content