Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Adroddiad Blynyddol


Summary (optional)
start content

Mae ymrwymiad statudol ar Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i gyflwyno adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a’r cyhoedd. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar raglen waith y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ariannol blaenorol.

Pwrpas yr adroddiad blynyddol yw nodi taith yr awdurdod lleol tuag at welliant wrth ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n gofyn am wybodaeth, cyngor a chymorth ac unigolion a gofalwyr sy’n derbyn gofal a chefnogaeth. Dan ofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) mae’n rhaid i’r adroddiad ddangos sut mae Awdurdodau lleol wedi hyrwyddo lles a chyrraedd y safonau lles.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy