Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cam-drin Ariannol


Summary (optional)
start content
 

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2023 9.30pm-4.30pm Ystafell Hyfforddi 3 Swyddfeydd y Cyngor, Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Alys Jones, Cydlynydd Diogelu Oedolion Conwy, yr Uned Ddiogelu Gwasanaethau Targed – Tîm Anabledd, Gwaith Cymdeithasol Pobl Hŷn ac Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn.

Grŵp Targed – Swyddogion Asesiadau Ariannol a Dirprwyon. Staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion - timau gwaith cymdeithasol, tîm ailalluogi a thimau anabledd a phobl ddiamddiffyn
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024 9.30am-4.30pm Ystafell Hyfforddi 3 Swyddfeydd y Cyngor, Coed Pella, Ffordd Conwy, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7AZ Alys Jones, Cydlynydd Diogelu Oedolion Conwy, yr Uned Ddiogelu Gwasanaethau Targed – Tîm Anabledd, Gwaith Cymdeithasol Pobl Hŷn ac Ysbytai, Tîm Pobl Ddiamddiffyn.

Grŵp Targed – Swyddogion Asesiadau Ariannol a Dirprwyon. Staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion - timau gwaith cymdeithasol, tîm ailalluogi a thimau anabledd a phobl ddiamddiffyn

 

Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod y gweithdy yw:

  • Sicrhau dealltwriaeth gadarn o’r mathau o gam-drin ariannol.
  • Sicrhau cyfrifoldeb unigol am wneud penderfyniadau yng nghyd-destun cymorth priodol.
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod pryd i atgyfeirio pryder ynghylch cam-drin ariannol.
  • Sicrhau eich bod yn deall y cyd-destun deddfwriaethol mewn perthynas â cham-drin ariannol a magu hyder i gymryd y camau cyfreithiol a threfniadol ymhob achos.
  • Meithrin dull cyson ar draws yr awdurdod i ymateb i achosion o gam-drin ariannol.
  • Nodi hyder a chymhwysedd yn y maes ymarfer hwn, yn ogystal ag anghenion cymorth ychwanegol.
  • Datblygu chwilfrydedd proffesiynol wrth ddelio gydag achosion posibl o gam-drin ariannol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynychu cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynychu unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content