Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Ymgynghoriadau

Cynnwys y Gymuned


Summary (optional)
Rydym yn credu bod ymgynghori a chysylltu â'r cyhoedd yn ganolog wrth wneud penderfyniadau da. Rydym eisiau clywed barn y cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb yn y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.
start content

Rydym yn credu bod ymgynghori a chysylltu â'r cyhoedd yn ganolog wrth wneud penderfyniadau da. Rydym eisiau clywed barn y cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb yn y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i bartneriaid wedi ymrwymo i gynnwys pawb sydd â diddordeb ym Mwrdeistref Sir Conwy a byddwn yn gwneud hyn trwy wneud yn siŵr ein bod yn siarad â chi ac yn gwrando arnoch, heb ofyn yr un cwestiynau drosodd a throsodd.

Felly, er na fyddwn yn rhannu eich data personol, efallai byddwn yn defnyddio'r syniadau a'r atborth a rowch i ni i gyfarwyddo prosiectau neu gynlluniau perthnasol eraill.

Cysylltwch â ni

Ebost: dweud-eich-dweud@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 574059

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content