Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sgwrs y Sir


Summary (optional)
start content

Mae llawer o newid yn wynebu gwasanaethau cyhoeddus ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau ar yr hyn sy'n bwysig i chi ac i drafod gyda chi beth sydd angen newid yn eich ardal leol. Yr haf hwn, bydd gwasanaethau cyhoeddus yn trefnu nifer o ddigwyddiadau mewn cymunedau lleol i glywed beth yw eich barn.

  •  Beth sy'n bwysig i chi yn eich ardal?
  • Beth fyddech chi'n hoffi ei weld yn newid yn eich cymuned? 
  • Beth sy'n bwysig i wasanaethau cyhoeddus eu darparu? 
  • Sut allech chi helpu?

Os ydych am ymuno â'r sgwrs, gwnewch nod tudalen ar gyfer y wefan hon www.conwy.gov.uk/sgwrsysir. Byddwn yn ychwanegu diweddariadau drwy gydol yr haf ar y ffyrdd y gallwch gymryd rhan, megis mewn digwyddiadau cymunedol neu ar-lein.

Gallwch hefyd e-bostio eich syniadau i sgwrsysir@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576058.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content