Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Ceir mynediad at fwy o'n gwasanaethau ar-lein

Mynediad at fwy o'n gwasanaethau ar-lein


Summary (optional)
start content

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at hyd yn oed rhagor o’n gwasanaethau ar-lein bellach?Os ydych chi’n rhiant prysur nad ydych am chwilio am arian cinio bob bore, neu rywun sy’n gweithio 9 tan 5 sydd am ofyn am flwch ailgylchu ychwanegol ar amser sy’n gyfleus i chi, gallwch wneud hyn a llawer mwy ar-lein.

Edrychwch ar ein fideos i weld sut rydym wedi sicrhau bod rhoi gwybod, talu a gwneud cais am wasanaethau ar-lein hyd yn oed yn haws.

Yr amgylchedd iawn i gael #BodynDdigidol


Ceisio am le mewn ysgol ar-lein


Parent Pay: Talu am brydau ysgol ar-lein


Parent Pay: Talu am ginio ysgol a mwy ar lein

 
Talu ar-lein a chael mynediad at wasanaethau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy