Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Ceir mynediad at fwy o'n gwasanaethau ar-lein

Mynediad at fwy o'n gwasanaethau ar-lein


Summary (optional)
start content

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad at hyd yn oed rhagor o’n gwasanaethau ar-lein bellach?Os ydych chi’n rhiant prysur nad ydych am chwilio am arian cinio bob bore, neu rywun sy’n gweithio 9 tan 5 sydd am ofyn am flwch ailgylchu ychwanegol ar amser sy’n gyfleus i chi, gallwch wneud hyn a llawer mwy ar-lein.

Edrychwch ar ein fideos i weld sut rydym wedi sicrhau bod rhoi gwybod, talu a gwneud cais am wasanaethau ar-lein hyd yn oed yn haws.

Yr amgylchedd iawn i gael #BodynDdigidol


Ceisio am le mewn ysgol ar-lein


Parent Pay: Talu am brydau ysgol ar-lein


Parent Pay: Talu am ginio ysgol a mwy ar lein

 
Talu ar-lein a chael mynediad at wasanaethau

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content