Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Gwneud cais am Focs/Bag/Bin Ailgylchu Newydd

Gofyn am Gynhwysydd neu Fin


Summary (optional)
Archebu cynwysyddion ailgylchu ychwanegol, eu trwsio neu gael bin newydd yn lle un sydd ar goll
start content

Oes arnoch chi angen cynhwysydd neu fin ychwanegol neu newydd?


Gwneud cais am fagiau gwastraff bwyd

Clymwch y tag melyn a ddaeth gyda’ch bagiau bwyd ar handlen eich cadi bwyd y tu allan ac fe fyddwn yn gadael mwy o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu. Gallwch hefyd gael mwy o fagiau gwastraff bwyd o’ch llyfrgell leol


Gwneud cais am gynwysyddion ailgylchu a biniau

  • Defnyddiwch un o'r ffurflenni isod i wneud cais am yr hyn sydd ei angen arnoch.
  • Sylwch, byddwn yn ceisio trwsio biniau ar olwynion a ddifrodwyd cyn i ni roi un newydd

 

end content