Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trethi Busnes Taliadau Debyd Uniongyrchol

Taliadau Debyd Uniongyrchol


Summary (optional)
Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu Treth y Cyngor.
start content
Talwch eich Treth y Cyngor ar-lein
Ewch

Dewiswch pryd i dalu

Ffyrdd eraill y gallwch sefydlu debyd uniongyrchol

Drwy ymweliad personol

Galwch draw yn un o Swyddfeydd Ardal y Cyngor i lenwi ffurflen. Unwaith eto, ar ôl iddi gael ei phrosesu, fe gewch chi gadarnhad o'r symiau a'r dyddiadau y maent yn ddyledus.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy