top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Mynediad i Wybodaeth Diogelu Data – Gwneud cais am eich data

Diogelu Data – Gwneud cais am eich data


Summary (optional)
start content

I wneud cais am eich data, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • Mae’r Cyngor wedi creu ffurflen Cais am Wybodaeth (ffeil Word, 185Kb) i’ch cynorthwyo i roi cymaint o wybodaeth ag sydd angen er mwyn i’ch cais gael ei drin mor effeithlon ac effeithiol ag sy'n bosibl.
  • Rhoi eich enw a’ch cyfeiriad llawn i ni
  • Rhoi tystiolaeth o’ch hunaniaeth (dogfennau gwreiddiol yn unig) e.e. pasbort, trwyddedau gyrru, tystysgrif geni
  • Darparu tystiolaeth o’ch cyfeiriad e.e. bil i’r cartref, adroddiad banc.
Uned Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bodlondeb
Conwy
LL32 8DU

E-bost: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk
Ffôn:   01492 574016

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy