Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Croeso i'r Gwasanaeth InterpretersLive! ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain.


Summary (optional)
Yn y DU, mae pobl sy’n Fyddar yn defnyddio amrywiol ffyrdd o gyfathrebu; Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yw’r dull o gyfathrebu ag arwyddion a ddefnyddir fwyaf. Gwasanaeth dehongli fideo Iaith Arwyddion Prydain yw Interpreterslive!
start content


Defynyddiwch y dolen yma i gysylltwch â ni i gael dehonglydd / arwyddwr iaith arwyddion

Argaeledd Gwasanaeth

Oriau gwasanaeth ein gwasanaeth fideo InterpretersLive! yw 08.00 tan 24:00, 7 niwrnod yr wythnos. Os nad oes Dehonglydd ar gael yn syth, gallwch aros neu fe allwch roi cynnig arall yn hwyrach ymlaen. Y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â ni i archebu Dehonglydd ymlaen llaw a all fod ar-lein o fewn 30 munud.

Gofynion Sylfaenol

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael drwy ddyfeisiau a gefnogir gan Windows ac Apple Mac.

Os hoffech chi gysylltu trwy iPad/iPhone/tabled Android, lawrlwythwch yr ap cydweddol yma ac ar ôl i chi gofrestru, teipiwch interpreterslive@signsolutions.uk.com mewn i’r blwch chwilio a chliciwch i wneud galwad fideo.

Mae’r gwasanaeth yn gydnaws â’r porwyr canlynol:

Os ydych chi’n defnyddio porwyr Safari 9 neu Internet Explorer 11, lawrlwythwch yr ychwanegiad pan ofynnir i chi wneud hynny. Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn, y tro nesaf byddwch yn mynd yn syth i’r botwm galw.

Cefnogaeth

Os ydych yn cael anawsterau cysylltu â Gwasanaeth InterpretersLive! rhowch gynnig ar wylio ein canllaw Datrys Problemau:

Neu, cysylltwch â Sign Solutions am ragor o gymorth neu i roi adborth ar y gwasanaeth.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, dilynwch y canllawiau a nodir yma:

Fel arall mae trawsgrifiad o sut i wneud cwyn ar gael yma.

Preifatrwydd

Mae Sign Solutions, darparwyr InterpretersLive! wedi’u hardystio ISO 27001 ac ISO 9001, caiff pob data ei brosesu a’i ddal yn ddiogel. Fel sefydliad ardystiedig, rydym yn ymroddedig i welliant parhaus ac yn cael ein hasesu’n allanol bob blwyddyn, i sicrhau y cynhelir cynnydd.

Logo Cyflogwr Hyderys o Ran Anabledd
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy