Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Ffonio


Summary (optional)
start contentOriau agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 9.00am i 5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am i 4.45pm


Rhifau ffôn uniongyrchol

Gwasanaethau Cymdogaeth (Ailgylchu a Gwastraff, Ffyrdd a Mannau Agored): 01492 575337

Un Pwynt Mynediad (atgyfeiriadau i dimau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion): 01492 576333

Datrysiadau Tai Conwy: 0300 124 0050

Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach, Trwyddedu ac Iechyd y Cyhoedd: 01492 575222

Cynllunio, Cadwraeth, Pridiannau tir: 01492 575247

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd: 01492 575111

Bathodyn Glas: 01492 577800

Gwasanaethau Parcio: 01492 576622

Treth y Cyngor: 01492 576607

Adennill Dyled: 01492 576608

Budd-dal Tai: 01492 576491 or 01492 5766000

Ardrethi Busnes: 01492 576609

 

Rhifau ffôn uniongyrchol

Prif Switsfwrdd  y Cyngor: 01492 574000

Tu allan i oriau swyddfa: 01492 515777

 

Ffôn Testun

Ffoniwch 18001 a rhif y gwasanaeth yr ydych yn dymuno cysylltu (e.e. 18001 01492 575337 ar gyfer Ailgylchu a Gwastraff).

Nodwch efallai y bydd galwadau ffôn i ac o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cael eu recordio ar ddibenion hyfforddiant a monitro. Gellir darllen ein hysbysiad preifatrwydd recordio galwadau ffôn, yma.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy