Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Sgwrs y Sir


Summary (optional)
Mae llawer o newid yn wynebu gwasanaethau cyhoeddus ac rydym yn awyddus i glywed eich syniadau ar yr hyn sy'n bwysig i chi ac i drafod gyda chi beth sydd angen newid yn eich ardal leol.
start content
  • Beth sy'n bwysig i chi yn eich ardal?
  • Beth fyddech chi'n hoffi ei weld yn newid yn eich cymuned? 
  • Beth sy'n bwysig i wasanaethau cyhoeddus eu darparu? 
  • Sut allech chi helpu?

Gallwch hefyd e-bostio eich syniadau i cidt@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 576058.

Ymgynghoriadau Cyfredol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy