Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Cynnwys y Gymuned

Cynnwys y Gymuned


Summary (optional)
Rydym yn credu bod ymgynghori a chysylltu â'r cyhoedd yn ganolog wrth wneud penderfyniadau da. Rydym eisiau clywed barn y cyhoedd ac eraill sydd â diddordeb yn y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'i bartneriaid wedi ymrwymo i gynnwys pawb sydd â diddordeb ym Mwrdeistref Sir Conwy a byddwn yn gwneud hyn trwy wneud yn siŵr ein bod yn siarad â chi ac yn gwrando arnoch, heb ofyn yr un cwestiynau drosodd a throsodd.

Felly, er na fyddwn yn rhannu eich data personol, efallai byddwn yn defnyddio'r syniadau a'r atborth a rowch i ni i gyfarwyddo prosiectau neu gynlluniau perthnasol eraill.

Strategaeth Cynnwys y Gymuned

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy