Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Gwasanaethau Cyfreithiol Pwy yw pwy yn yr adran Gyfreithiol?

Pwy yw pwy yn yr adran Gyfreithiol?


Summary (optional)
start content
Manylion Teitl SwyddMaes Arbenigedd
Delyth Jones Pennaeth   Y Gyfraith a   Llywodraethu a Swyddog Monitro  
Est. 6075
Llinell uniongyrchol: 01492 576075
delyth.e.jones@conwy.gov.uk 
Ceri Williams Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol a   Dirprwy Swyddog Monitro Gofal Plant   Gwasanaethau Cymdeithasol
Est. 6111
Llinell uniongyrchol: 01492 576111
ceri.williams@conwy.gov.uk
Janet Hughes Arweinydd   Tîm   Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaethau   Cymdeithasol Oedolion, Iechyd Meddwl
Est. 6113
Llinell uniongyrchol: 01492 576113
janet.m.hughes@conwy.gov.uk
Julia Longworth Prif Gyfreithiwr Ymgyfreithiad/Eiriolaeth,   ASBIs, Tai
Est. 6228
Llinell uniongyrchol: 01492 576228
julia.longworth@conwy.gov.uk
Wayne Cooper Prif Cyfreithwr  Gofal Plant Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg
Est. 6118
Llinell uniongyrchol: 01492 576118
wayne.cooper@conwy.gov.uk
Melissa Ross                Prif Gyfreithiwr Trosglwyddiadau Eiddo,   Elusennau ac Ymddiriedolaethau, Contractau
Est.6120
Llinell uniongyrchol: 01492 576120
melissa.ross@conwy.gov.uk
Donna Murtagh Cyfreithwr Gofal Plant Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg
Est. 6242
Llinell uniongyrchol: 01492 576242
donna.murtagh@conwy.gov.uk
Catherine Lloyd Williams Arweinydd   Tîm   Gwasanaethau Cyfreithiol Ymgyfreithiad/Eiriolaeth,   ASBIs, Tai, Cyflogaeth
Est. 6241
Llinell uniongyrchol. 01492 576241
catherine.williams@conwy.gov.uk
Richard Jarvis Cyfreithiwr Cyfreitha / Eiriolaeth
Est. 6103 Caffael / Contractau
Llinell uniongyrchol: 01492 576103 Priffyrdd
richard.jarvis@conwy.gov.uk  
Lisa Jones Cyfreithiwr Trafodion eiddo, Cynllunio, gan gynnwys Cytundebau Cynllunio a106, Gorchmynion Diogelu Coed, Gorfodaeth Cynllunio
Est. 6328
Llinell uniongyrchol: 01492 576328
lisa.jones@conwy.gov.uk
Lesley Mitchell Cyfreithiwr Ymgyfreithiad, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion
Est. 6137
Llinell uniongyrchol: 01492 576137
lesley.mitchell2@conwy.gov.uk
Delyth Crisp Cyfreithiwr Ymgyfreithiad, Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion, Tai
Est. 6137
Llinell uniongyrchol: 01492 576137
delyth.crisp@conwy.nwalescls.com
Jennifer Davies Cymhorthydd Cyfreithiol Trosglwyddiadau Eiddo
Est. 6105
Llinell uniongyrchol: 01492 576105
jennifer.davies@conwy.nwalescls.com
Carol Roberts Cymhorthydd   Cyfreithiol Gofal Plant Gwasanaethau   Cymdeithasol
Est. 6112
Llinell uniongyrchol: 01492 576112
carol.roberts1@conwy.gov.uk
Haf Lewis Cymhorthydd   Cyfreithiol Cytundebau Priffyrdd,   Gorchmynion Trafnidiaeth,
Est. 6106
Llinell uniongyrchol: 01492 576106
haf.lewis@conwy.gov.uk
Jessica Isaacs Swyddog   Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 6109
Llinell uniongyrchol: 01492 576109
jessica.isaacs@conwy.nwalescls.com
Elin Owen Swyddog   Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 6120
Llinell uniongyrchol: 01492 576120
elin.haf.owen@conwy.nwalescls.com
Nia Hogan Swyddog   Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 6563
Llinell uniongyrchol: 01492 576563
nia.hogan1@conwy.nwalescls.com
Jac Evans Swyddog   Para-Gyfreithiol Cefnogaeth Swyddfa a Gweinyddu
Est. 7234
Llinell uniongyrchol: 01492 577234
Jac.evans@conwy.nwalescls.com
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy