Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Ystadegau ac ymchwil Poblogaeth Ystadegau cydraddoldeb - bwletin ymchwil

Ystadegau cydraddoldeb - bwletin ymchwil


Summary (optional)
start content

Mae'r ddogfen ymchwil hon: Ystadegau cydraddoldeb - bwletin Ebrill 2018 (PDF, 404kb) yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer ethnigrwydd a hunaniaeth genedlaethol; rhyw; oedran; anabledd; crefydd / credo; cyfeiriadedd rhywiol; ac yr iaith Gymraeg.

Hwn yw'r adroddiad monitro diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gynhyrchu'n flynyddol gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol y Cyngor. Mae'r monitor yn edrych ar ddangosyddion cydraddoldeb allweddol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy, yn cyflwyno'r data diweddaraf ac yn darparu rhai sylwadau ar beth mae'r data yn ei ddangos. Bydd ffynonellau data newydd yn cael eu hychwanegu at y monitor fel y byddant ar gael.

Mae dyfnder y dadansoddiad data yn cynrychioli lefel y data dibynadwy sydd ar gael, nid pwysigrwydd y testun.

Cysylltiadau:

Am wybodaeth am ystadegau:
Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol
Ffôn: 01492 575291 / Est: 5291
E-bost: uned.ymchwil@conwy.gov.uk  

Am wybodaeth am faterion cydraddoldeb:
Adnoddau Dynol
Ffôn: 01492 576129 / Est: 6129
E-bost: cydraddoldebau@conwy.gov.uk 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy