top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Hawliau Lles (Cyngor ar Fudd-daliadau)


Summary (optional)
Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy dîm bychan o Swyddogion Hawliau Lles sy’n darparu cyngor, cefnogaeth a chynrychiolaeth ar nifer o faterion budd-daliadau lles, gan gynnwys; cefnogi hawl i fudd-daliadau, cwblhau ffurflenni hawlio, a chynrychioli mewn tribiwnlysoedd.
start content

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig gwasanaeth i unrhyw un gyda gweithiwr cymdeithasol yn un o'r timau canlynol:

  • Anableddau Dysgu
  • Pobl Hŷn
  • Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyrau
  • Plant, pobl ifanc a theuluoedd
  • Iechyd Meddwl

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth i unrhyw un sy'n cael ei gyfeirio gan weithiwr cymdeithasol ysbyty neu bobl sy'n derbyn gwasanaeth cefnogi pobl neu wasanaeth am dâl fel gofal cartref neu ofal dydd.

Os ydych chi'n derbyn gwasanaeth gan un o'r timau uchod, bydd eih gweithiwr cymdeithasol yn eich cyfeirio'n awtomatig at yr Uned Hawliau Lles os oes angen gwiriad budd-dal llawn. Yn anffodus, nid yw'r Uned Hawliau Lles yn gallu delio â gwaith achos o'r tu allan i'r ffynonellau hyn.

Llinell Gyngor Budd-daliadau i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Budd-daliadau Cyngor Conwy wedi lansio Llinell Gyngor Budd-daliadau a fydd ar gael ar gyfer holl gartrefi Sir Conwy sydd â phlentyn neu berson ifanc rhwng 0-25 oed.

Bydd y Linell Gymorth yn cynnig gwybodaeth, cymorth a chyngor ynglŷn â phob budd-dal lles, gan gynnwys gwirio budd-daliadau i sicrhau bod y teuluoedd yn derbyn yr hyn y maent yn gymwys i'w dderbyn. 

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael i gartrefi gyda phlentyn neu unigolyn ifanc rhwng 0-25 oed.

Os oes angen cyngor budd-daliadau arnoch, cysylltwch â'n Llinell Gyngor Budd-daliadau ar 01492 576616
Mae'r llinellau ffôn ar agor o 9.00 hyd at 4.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.  

Fodd bynnag, os ydych chi angen cyngor a chefnogaeth ar faterion Budd-dal Lles ond nad ydych chi’n cyflawni un o’r meini prawf uchod, mae’n bosibl y gallai sefydliadau eraill eich cynorthwyo chi.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy