Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Biniau Halen


Summary (optional)
start content

Darperir biniau halen mewn ardaloedd trefol a gwledig i drigolion lleol eu defnyddio. Fel arfer, nid yw'r biniau i'w cael ar y Ffyrdd Prif Flaenoriaeth gan fod y ffyrdd hyn yn cael eu graeanu gan ein Fflyd Graeanu, ond yn hytrach ar ffyrdd sydd â chyffyrdd prysur neu elltydd serth.

Map

Sut i ddefnyddio'r halen yn effeithiol

Mae'r halen yn y biniau i'w ddefnyddio ar y briffordd gyhoeddus yn unig; ni ddylid ei ddefnyddio ar ddreifiau nac ar gyfer defnydd personol. Bydd ychydig bach, wedi'i daenu yn gyfartal yn clirio'r rhan fwyaf o eira a rhew.

Yn y gorffennol bu dwyn o finiau halen; mae ymddygiad o'r fath yn atal cymunedau rhag trin ardaloedd problem lleol.

Neu cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru: 101

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy