Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw

Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cymeradwyo cynnig i ystyried cyfuno Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw. 

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy