Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy yn cynnwys cynrychiolydd a enwebwyd o bob corff llywodraethu. Er mai dim ond un bleidlais sydd gan bob corff llywodraethu ar faterion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgol a’r Gymdeithas, mae croeso i gyrff llywodraethu anfon mwy nag un llywodraethwr i’r cyfarfod. Mae Awdurdod Lleol Conwy’n darparu gwasanaethau gweinyddol i'r Gymdeithas.

Bydd y gymdeithas yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn gyda’r bwriad o hysbysu a diweddaru llywodraethwyr ynghylch polisi cenedlaethol a lleol, strategaeth a deddfwriaeth berthnasol.

Rydym yn awyddus i sicrhau yr hyrwyddir arferion gweithio ar y cyd rhwng yr Awdurdod Lleol a chyrff llywodraethu er mwyn i ni wella deilliannau i blant a phobl ifanc trwy Gonwy gyda'n gilydd.

Dyddiadau’r cyfarfodydd cymdeithas a drefnwyd yw:

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy