Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy


Summary (optional)
start content

Mae Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy yn cynnwys cynrychiolydd a enwebwyd o bob corff llywodraethu. Er mai dim ond un bleidlais sydd gan bob corff llywodraethu ar faterion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgol a’r Gymdeithas, mae croeso i gyrff llywodraethu anfon mwy nag un llywodraethwr i’r cyfarfod. Mae Awdurdod Lleol Conwy’n darparu gwasanaethau gweinyddol i'r Gymdeithas.

Bydd y gymdeithas yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn gyda’r bwriad o hysbysu a diweddaru llywodraethwyr ynghylch polisi cenedlaethol a lleol, strategaeth a deddfwriaeth berthnasol.

Rydym yn awyddus i sicrhau yr hyrwyddir arferion gweithio ar y cyd rhwng yr Awdurdod Lleol a chyrff llywodraethu er mwyn i ni wella deilliannau i blant a phobl ifanc trwy Gonwy gyda'n gilydd.

Cyfarfod nesaf Cymdeithas Llywodraethwyr Conwy
Nos Iau 12 Gorffennaf, 2018
6.00pm - 8.00pm
Lleoliad: Neuadd Ysgol, Ysgol Dyffryn Conwy,
Ffordd Nebo,
Llanrwst
LL26 0SD
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy