Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Prisiau Prydau Ysgol


Summary (optional)
Rydym yn annog pob plentyn i gael pryd o fwyd iachus a maethlon amser cinio a byrbryd yn ystod egwyl y bore.
start content

Prisiau prydau ysgol o Tachwedd 2017 ymlaen

  • Babanod - £2.20
  • Cynradd - £2.20
  • Uwchradd (Dewis Cinio Llawn ) - £2.35
  • Prydau Oedolion (yn cynnwys TAW ) - £3.47
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy