Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Gwybodaeth am y system Parent Pay

Gwybodaeth am y system Parent Pay


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar hyn o bryd yn cynnig cymorth i’w ysgolion cynradd drwy roi cyfle iddynt fanteisio ar system daliadau ar-lein o'r enw Parent Pay ar gyfer derbyn taliadau gan rieni.
start content

I fewngofnodi i Parent Pay, ewch i: www.parentpay.com

Mae Parent Pay ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio gan 7000 o ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig ac wedi’i gydnabod gan y diwydiannau TG ac Ariannol fel ateb diogel ar gyfer gwneud taliadau ar-lein!

Mae Parent Pay yn ddiogel, syml a chyfleus ac yn golygu na fydd yn rhaid i'ch plentyn fod yn gyfrifol am fynd ag arian i'r ysgol. Mae’n caniatáu i rieni/gofalwyr dalu’n gyflym ac yn ddiogel am brydau ysgol, teithiau, gweithgareddau, gwisg ysgol, gwersi offerynnol ac ati ar unrhyw bryd, o unrhyw le drwy'r wefan.

Mae’r system ar hyn o bryd yn cael ei rhoi ar waith fesul ysgol – cysylltwch ag ysgol gynradd eich plentyn am ragor o wybodaeth. Unwaith y byddwch wedi derbyn eich llythyr gweithredu, fydd dim ond angen i chi ychwanegu at eich cyfrif ar-lein drwy gerdyn debyd/credyd, neu dalu mewn arian parod drwy siopau PayPoint. Dim ond un cyfrif rhiant fyddwch chi ei angen ar gyfer bob plentyn - hyd yn oed os ydyn nhw mewn gwahanol ysgolion sy'n defnyddio Parent Pay.

Bydd help a chefnogaeth ar gael gan ysgol eich plentyn neu drwy wefan Parent Pay

Ysgolion sydd eisoes yn defnyddio Parent Pay yw:

 • Betws-y-coed
 • Dolwyddelan
 • Eglwysbach
 • Ffordd Dyffryn
 • Glan Gele
 • Glanwydden
 • Llanddoged
 • Ysbyty Ifan

Yn dechrau ym mis Tachwedd:

 • Awel y Mynydd
 • Bod Alaw
 • Bodafon
 • Bro Cernyw
 • Cynfran
 • Glan Conwy
 • Maes Owen
 • Sant Elfod
 • Sant Joseff
 • T Gwynn Jones
 • Y Foryd
 • Talhaiarn
 • Mochdre
 • Cystennin
 • Bro Aled
 • Llangelynnin

Parent Pay (PDF)

Barn Rhieni am Parent Pay (PDF)

Arolwg Rhieni Parent Pay

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy