Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Ysgolion Ysgolion, Unedau, Colegau a Chanolfannau

Ysgolion, Unedau, Colegau a Chanolfannau


Summary (optional)
Gwybodaeth ynghylch ysgolion cynradd, uwchradd, anghenion dysgu ychwanegol, canolfannau/unedau ymgynnwys cymdeithasol, colegau addysg bellach lleol, canolfannau iaith Gymraeg, canolfannau integredig a chanolfannau addysg awyr agored.
start content end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy